Vodácké výlety, dovolená na vodě pro ucelené kolektivy.

Vodácké výlety, vodácká dovolená, pro školy a ucelené kolektivy.

Měsíce květen, červen a září jsou ideálním obdobím pro výlety školních kolektivů. Navazujeme na naši dlouholetou tradici půjčování vodáckého vybavení a i na rok 2023 pro vás připravujeme atraktivní nabídku za výhodné ceny. Pro lepší orientaci jsme pro vás na sezónu 2023 připravili přehlednou tabulku, v níž snadno a rychle zjistíte, kolik činí půjčovné na daný počet dní na konkrétní řece. Uvedené ceny jsou vždy za osobu. Na jakoukoliv řeku s libovolným počtem dnů je možné si za stanovené ceny objednat také vodáckého průvodce a doprovodné vozidlo.

 

Půjčování lodí pro školy v roce 2023 

 

 • pojištění vodáckého vybavení proti poškození v ceně půjčovného
 • na každých 10 studentů jeden pedagog zdarma
 • pro všechny pedagogy z důvodu zvýšení bezpečnosti na vodě je zapůjčení guidské výbavy (vesta s bezpečnostním popruhem, hopšňůra, karabiny a házecí pytlík)
 • doprovodná vozidla jsou vybavena lavičkami.

 

 

 

 

 

 

 

 

CENY ZA OSOBU NA DANÝ POČET DNŮ

Řeka / délka akce

1 den/osoba

2 dny/osoba

3 dny/osoba

4 dny/osoba

5 dní/osoba

Berounka

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

380,-Kč

550,-Kč

650,-Kč

Sázava

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

380,-Kč

550,-Kč

650,-Kč

Vltava

X

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

X

600,-Kč

750,-Kč

Otava

X

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

X

600,-Kč

750,-Kč

Lužnice

X

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

X

600,-Kč

750,-Kč

Ohře

X

dle kalkulátoru (vesty zdarma)

X

600,-Kč

750,-Kč

 

Poznámka: 

Ceny jsou stanovené pro školní vodácké výlety od pondělí do pátku v  měsících květnu, červnu a září. Pro vodácké výlety zasahující do víkendu cena smluvní. Tyto ceny platí pro skupiny minimálně 30 dětí na Vltavě, Otavě, Lužnici, Ohři a minimálně 16 dětí na Berounce a Sázavě.

Cena zahrnuje:

 • Zapůjčení materiálu: lodí, pádel, vest a 2 barelů do každé lodě. Jedná se o kvalitní obratné plastové lodě Maku Vydra. Na vyžádání je možno zapůjčit stabilnější třílavičkové lodě Maku Tukan. Lodě jsou vybavené koníčkovací šňůrou a houbičkou na vylévání;
 • dopravu lodí a příslušného materiálu na místo začátku a z místa ukončení akce;
 • pojištění vodáckého vybavení proti poškození;*
 • slevy na stornopoplatky až 50 %;
 • na každých 10 osob jeden pedagog zdarma;
 • průvodcovská výbava pro pedagogy (vesta s bezpečnostním popruhem, hopšňůra, karabiny a házecí pytlík);
 • zapůjčení stolů a laviček k ohni.

Cena nezahrnuje:

 • Doprovodné vozidlo pro převoz zavazadel a materiálu po celou dobu výletu;
 • vodáckého průvodce;
 • dopravu osob;
 • kempovné. (Ceny cca od 80,- Kč/os a 80,- Kč/stan – bez skupinových, studentských, či jiných slev. Liší se dle kempů.)

Další služby:

 • Pomoc při plánování trasy                              zdarma
 • Akreditovaný vodácký průvodce **                  2 250,-Kč/den
 • Doprovodné vozidlo                                         1 800,-Kč/den (včetně parkovného v kempech)

 

 

Stornopodmínky pro školní výlety:

V případě, že nebude nájemní smlouva realizována z viny nájemce, vrátí pronajímatel nájemci zaplacené zálohy snížené o uvedené částky:

Základní stornopoplatek 200,- Kč účtovaný v měsících květnu a září při zrušení celé objednávky, nejpozději však den před odjezdem. V den odjezdu činí stornopoplatek 50 % z ceny za každého stornovaného účastníka. V průběhu výletu, tedy v případě předčasného vrácení vybavení je stornopoplatek 100 %.

V měsíci červnu snížení přihlášených účastníků až na minimální počet, nejpozději však do 10 dnů před začátkem výletu bez stornopoplatků. Ve lhůtě kratší než 10 dnů před začátkem výletu bude účtován stornopoplatek 30 % z ceny za každého stornovaného účastníka. V den zapůjčení nebo v případě předčasného vrácení vybavení činí stornopoplatek 100 % ceny půjčovného.

Dosáhne-li stav vody v řece 1. stupně povodňové aktivity, nebo klesne-li naopak pod hranici sjízdnosti, a nebude tedy možné výlet realizovat, lze jej přesunout na jinou řeku, případně na jiný termín, na němž se obě strany shodnou.

 

*Pojištění vybavení proti poškození v ceně všech školních vodáckých výletů

Toto pojištění se vztahuje na neúmyslné poškození lodě nebo vybavení (proražení plastové lodě, prasknutí lavičky, utržení ucha, běžné poškození pádel apod.).

Nevztahuje se na:

 • Krádež, ztrátu nebo úmyslné poškození (např. ohněm);
 • škodu vzniklou v úsecích, kde je splouvání zakázáno;
 • škody vzniklé nerespektováním pokynů zaměstnanců půjčovny;
 • poškození nafukovacích lodí a raftů.

 

**Akreditovaný vodácký průvodce:

Zkušený vodácký průvodce splňující podmínky odborné způsobilosti pro průvodce vodáckého zájezdu. U řek do náročnosti WW1 může 1 průvodce vést skupinu max. 15 lodí, u náročnosti vyšší max. 7 lodí.