Pokyny pro účast na zájezdu
K uvedenému zájezdu jsou k dispozici dokumenty PDF: