Kurz a soustředění vodáckých průvodců 2017.

 

Dne 8.4.2017 proběhl již 17. kurz pro začínající průvodce. Současně s tímto kurzem máme i každoroční soustředění stávajících vodáckých průvodců.

     V letošním roce vedle dopoledního tréninku na kanále, jsme si opět procvičili záchranu a sebezáchranu na divoké vodě.  Tuto přípravu provádíme každoročně před každou vodáckou sezónou.

Odpoledne plnil kolektiv pod vedením Melouna zadání na modelové záchranné akce. V letošním roce se jednalo o příhodu, kdy se stala mimořádná událost na řece. Jeden účastník byl po kolizi v řece zachráněn, nedýchá, ve vodě byl po dobu 4-5 minut, je nezbytná okamžitá resuscitace, povolání záchranky. Bylo to ztíženo o skutečnost, že se příhoda stala na nepřístupném břehu 50 metrů široké řeky a bude nutné zajistit transport postiženého neodkladně přes řeku k přijíždějící záchrance.

     Team řešil tři zadání. Změřit dobu jakou trvá transport raněného v lodi na druhou stranu v případě řeky široké 50 m.

V prvním případě zajistit transport a po dobu převozu neresuscitovat. To byla varianta v případě pouze dvou zachránců. V druhém případě řešit transport a po dobu převozu resuscitaci nepřerušovat. Toto je pro tři zachránce. Ve třetím případě řešit transport spojením plavidel, zajistit resuscitaci a transport na druhou stranu řeky, o 500 m níže po proudu řeky.    V tomto případě již skupina zachránců čítala 5 osob.

V prvém případě trval transport přes řeku 2 minuty, v druhém případě byla přerušena resuscitace na 15 sekund na naložení a 20 sekund na vyložení z lodi, ale při transportu byla resuscitace zajištěna. Tento způsob byl vyhodnocen jako pro pacienta prospěšnější, pokud by tomu terénní podmínky na řece odpovídaly a byly by k dispozici tři zachránci. V třetím případě byly upoutány tři lodě, pomocí nichž byl zajištěn transport včetně resuscitace, svoz byl s využitím kanálu, aby se modelovala náročnost řeky do WW3. Taková záchrana již předpokládá přítomnost pěti zkušených vodáků.

      Všechny teamy se zdárně se zadáním vypořádaly a zvládly to v přiměřených časových limitech, aby záchrana byla co neúčinnější. Na poradě potom probíhal seminář k právě načerpaným zkušenostem.

     Jak se říká štěstí přeje připraveným.  Již se těšíme na setkání na vodě v roce 2017.

 

                                                                                    Kolektiv průvodců 2017.